Ladakh – sacrum i profanum – ludzie, przyroda i przygoda - odczyt dr Joanny Lewandowskiej

  • Grupa docelowa
    posiedzenie otwarte
  • Organizator
    Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    Aula im. Eugeniusza Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2d

Odczyt w ramach posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

Dr Joanna Lewandowska  (UW):   Ladakh – sacrum i profanum – ludzie, przyroda i przygoda 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI