Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe "Doświadczenie krajobrazu i jego znaczenie terapeutyczne" online

  • Organizator
    Katedra Gospodarki Przestrzennej UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
  • Miejsce
    On-line

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej UMCS mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium krajobrazowym “DOŚWIADCZANIE KRAJOBRAZU I JEGO ZNACZENIE TERAPEUTYCZNE”, które odbędzie się online 2 grudnia 2021 roku. Seminarium kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków. Jego celem jest dyskusja naukowa na temat roli doświadczania krajobrazu w badaniach krajobrazowych, edukacji i kształtowaniu krajobrazu, w szczególności wobec wyzwań pandemii COVID-19. Podstawą dyskusji będą referaty zamówione i zgłoszone, reprezentujące różne podejścia naukowe. Mamy nadzieję na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami seminarium. Zachęcamy do przesyłania propozycji
wystąpień (temat i krótkie streszczenie), z których dokonamy wyboru.
Proponujemy podjęcie następującej tematyki:

1. Wpływ multisensorycznego doświadczania krajobrazu na zdrowie
2. Doświadczanie krajobrazu w czasach pandemii. Krajobrazy wirtualne. Krajobrazy w filmach. Wpływ
wirtualizacji praktyk kulturowych czasów pandemii na doświadczanie krajobrazu
3. Doświadczanie krajobrazu w turystyce
4. Mistyczne/religijne doświadczanie krajobrazu
5. Doświadczanie krajobrazu nocnego, podwodnego i podziemnego
6. Kształtowanie komfortu krajobrazu w uzdrowiskach. Terenoterapia
7. Projektowanie krajobrazu zdrowych miast

Mile widziane są zarówno referaty teoretyczne, jak i empiryczne, także wykraczające poza przedstawioną tematykę. W przyszłym roku planujemy wydanie publikacji (numer specjalny Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego), zawierającej najciekawsze artykuły dotyczące tematyki seminarium i przesłane do 31 grudnia 2021 r . Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu i twórczą wymianę doświadczeń i refleksji. Możliwość zgłoszenia referatu jest do 29 października 2021, natomiast uczestnictwo bez referatu można zgłosić do 25 listopada 2021. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać poprzez załączony formularz, wypełniony i wysłany na adres: sebastian.bernat@mail.umcs.pl Program seminarium i szczegóły techniczne uczestnictwa online zostaną przesłane zarejestrowanym osobom do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji: 
http://ptgeogr.umcs.lublin.pl/index.php/homepage/103-interdyscyplinarne-seminarium-krajobrazowe-2021

http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/

 

    Data dodania
    15 listopada 2021