• Organizator
    Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT
  • Miejsce
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Systemy informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) to systemy informacyjne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji wszelkich danych przestrzennych. Są tak ważne dla współczesnego świata, że w listopadzie obchodzimy ich święto.

GIS jest obecnie wykorzystywany przez setki instytucji i przedsiębiorstw do tworzenia map i zarządzania przestrzenią, a dziedzina wiedzy, która się nimi zajmuje – geoinformatyka jest niezbędna do funkcjonowania współczesnego świata. Z tego powodu, kolejny raz Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT, działające przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, organizuje GIS Day.

Zapraszamy do śledzenia strony Koła.

Szczegółowy program wydarzenia jest poniżej.

    Data dodania
    31 października 2023