Dzień Ziemi 2019

  • Organizator
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Wydział Artystyczny
  • Miejsce
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Wydział Artystyczny

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej organizuje 12. obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi połączone z Ogólnopolskim Dniem Geografa. Po raz kolejny współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Artystyczny UMCS.

Tematyka dwunastej edycji wydarzenia dotyczyć będzie tradycyjnie różnorodności środowiska na naszej Planecie, przejawów życia na Ziemi, funkcjonowania człowieka oraz sposobów i możliwości ochrony bogactwa przyrodniczego. W roku 2019, w nawiązaniu do głównych idei i celów światowego Dnia Ziemi, szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić zagrożonym gatunkom roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, ale także społecznościom ludzkim, których byt we współczesnym świecie jest zagrożony. Ważnym celem organizowanej imprezy jest edukacja społeczna, zmierzająca do uświadomienia wartości tkwiącej w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencji wynikających z ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów oraz kształtowanie, szczególnie u dzieci i młodzieży, postawy odpowiedzialności za losy przyrody i człowieka na Ziemi.

Więcej informacji na stronie: www.dzienziemi.umcs.pl