Droga marzeń – w dolinie Rodanu - odczyt mgr Aliny Lewickiej-Strzok (Lublin)

  • Grupa docelowa
    posiedzenie otwarte
  • Organizator
    Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    Aula im. Eugeniusza Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2d

Odczyt w ramach posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

Mgr Alina Lewicka-Strzok  (Lublin):   Droga marzeń – w dolinie Rodanu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI