30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

  • Grupa docelowa
    pracownicy nauki, gleboznawcy, przyrodnicy
  • Organizator
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
  • Miejsce
    WNoZiGP UMCS Lublin

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w 30. Kongresie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 02-07.09.2019 r. Głównym organizatorem Kongresu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy udziale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Roztoczańskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego. Wszystkie informacje na temat Kongresu są sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej wydarzenia, gdzie znajdą Państwo także pierwszy komunikat. Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na Kongres. Do 15 stycznia 219 roku obowiązuje obniżona opłata konferencyjna.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się mailowo z organizatorami wydarzenia – soilcongress@umcs.pl