XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

 XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
WIELKA ZMIANA. HISTORIA WOBEC WYZWAŃ…

Lublin, 18-20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia:
http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/

    Data dodania
    19 lipca 2018