Wykłady otwarte w 76. rocznicę Aktion Reinhardt

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja niemieckiego getta dla Żydów na Podzamczu w Lublinie. Następnego dnia w pierwszych masowych deportacjach trafili oni do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Był to początek „Aktion Reinhardt”, operacji mającej na celu eksterminację Żydów, realizowanej przez III Rzeszę w latach 1942–1943. W 76. rocznicę tych wydarzeń Zakład Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Państwowe Muzeum na Majdanku zapraszają na dwa otwarte wykłady poświęcone tej tematyce:

1. „Akcje specjalne” w trakcie likwidacji niemieckiego getta dla Żydów w Lublinie
Tematyką wykładu będą tak zwane „akcje specjalne” prowadzone przez niemieckie władze bezpieczeństwa w trakcie masowych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu. Pomiędzy 16/17 marca a 14 kwietnia 1942 r., w ramach likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu do wspomnianego obozu wywieziono na śmierć blisko 28 000 kobiet, mężczyzn i dzieci żydowskich. Na miejscu zamordowano około 2000 osób.
Wykład wygłosi Kuba Chmielewski z Działu Naukowego PMM.

2. Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach Rudolfa Redera i Chaima Hirszmana
Spośród ofiar SS-Sonderkommando Bełżec uratowało się jedynie dwóch mężczyzn – Rudolf Reder oraz Chaim Hirszman, którzy po wojnie złożyli relacje i zeznania na temat obozu. Poza przybliżeniem sylwetek ocalałych wykład skupi się również na funkcjonowaniu obozu w Bełżcu i mechanizmie Zagłady – od okoliczności i warunków deportacji do likwidacji obozu i zatarcia śladów po dokonanym w Bełżcu ludobójstwie.
Wykład wygłosi Jarosław Joniec z Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu.

16 marca 2018 r., godz. 13.00
Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS
Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

    Data dodania
    5 marca 2018