Wykład otwarty: Roztocze – starożytna terra incognita

Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie zapraszają na cykl otwartych spotkań towarzyszących wystawie "Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły".

Kolejne wydarzenie odbędzie się w Muzeum w sobotę 19 maja 2018 r.

Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytutu Archeologii UMCS) wygłosi wykład "Roztocze – starożytna terra incognita".

Początek: godz. 18.00.


W Muzeum Lubelskim na Zamku czynna jest do 27 maja 2018 roku wystawa "Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły", której kanwą są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Ekspozycja przedstawia te wydarzenia w szerokiej perspektywie – od III do początków VII wieku. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły.

Na wystawie znajdują się związane z tymi ludami monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a także żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków odkrytych w Polsce. Wśród nich są zarówno najcenniejsze i najsłynniejsze obiekty wymieniane w podręcznikach, jak i znaleziska z ostatnich lat, niekiedy po raz pierwszy prezentowane w Muzeum.

Wystawa została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma muzeami, między innymi z Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Informacja o wystawie za stroną http://www.muzeumlubelskie.pl.

    Data dodania
    18 kwietnia 2018