Wakacje zimowe (21.12.2018-6.01.2019)

Zgodnie z Pismem okólnym Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w okresie od 21 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. przypadają tzw. wakacje zimowe dla studentów UMCS.

    Data dodania
    2 października 2018