Wakacje zimowe

Organizację roku akademickiego 2019/2020 określa PISMO OKÓLNE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 marca 2019 r. >>>

Zgodnie z tym pismem wakacje zimowe przypadają w okresie od 23.12.2019 r. do 6.01.2020 r. 

    Data dodania
    30 października 2019