Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

27 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 odbędzie się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma charakter ogólnouniwersytecki i odbywa się w Auli na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 5).

    Data dodania
    10 maja 2019