Otwarte seminarium groznawcze: „Gatunek w grach”

Spotkanie pt. „Gatunek w grach” odbędzie się 20 listopada 2017 r. w sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a) w godz. 18.00-19.30.


Centrum Badań Gier Wideo UMCS zaprasza w roku akademickim 2017/2018 na cykl spotkań w ramach otwartego seminarium groznawczego CZYTANIE O EKRANIE, polegającego na wspólnym czytaniu wybranych, istotnych dla groznawstwa tekstów krytycznych i dyskusji o szeroko pojętej kulturze gier wideo.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy studiów doktoranckich i magisterskich zainteresowanych tematyką gier wideo, ale organizatorzy zapraszają również wszystkich chętnych do wspólnego czytania oraz dyskusji.

Lektury (w języku polskim i angielskim) znajdują się na stronie seminarium na nowym Wirtualnym Kampusie (Jednostki Pozawydziałowe). Na Kampusie pojawią się również wszystkie materiały omawiane w czasie spotkań.

Dokładny program wszystkich wydarzeń (z wyszczególnieniem lektur na każde spotkanie) dostępny jest w załączniku.

    Data dodania
    25 października 2017