Konferencja: "(Re)Presentations of America 2"

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w obradach konferencji:

"(Re)Presentations of America 2"

9 listopada 2018 roku
sala nr 521

Instytut Anglistyki
Wydział Humanistyczny UMCS

(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

Początek: godz. 10.00.

Program wydarzenia dostępny jest na plakacie oraz w załączniku do artykułu.


 

    Data dodania
    5 listopada 2018