III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filozoficzne aspekty literatury"

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty literatury”, realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbędzie się 25 października 2019 roku w Lublinie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,zgloszenia-na-konferencje-filozoficzne-aspekty-literatury,79274.chtm.

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    17 grudnia 2018