I Lubelska Wiosna Historyczna

Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS, Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS, Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Studenckie Koło Naukowe Epigrafików ”Exploratio”, Koło Naukowe Amatorów Antyku oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS zapraszają na

I Lubelską Wiosnę Historyczną

22-24 maja 2015 r.

Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a