Drzwi Otwarte UMCS

Pobierz→ PROGRAM DRZWI OTWARTYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UMCS!

!(wersja zaktualizowana 1.03.2018 godz. 8.30)

9 marca 2018 r. odbędą się tegoroczne Drzwi Otwarte Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czyli jedno z największych wydarzeń na Uczelni, skierowane do kandydatów na studia. Po raz kolejny wszyscy zainteresowani zobaczą, jak studiuje się na UMCS i dlaczego warto wybrać nasz Uniwersytet, zapoznają się z praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów Uczelni, spotkają się ze studentami zaangażowanymi w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. W programie znajdą się także porady doradców zawodowych i liczne wydarzenia popularnonaukowe, kulturalne oraz sportowe.

Drzwi Otwarte UMCS odbędą się w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” oraz na poszczególnych Wydziałach Uczelni.

Strona Drzwi Otwartych UMCS 2018

    Data dodania
    5 stycznia 2018