Doktorat honoris causa UMCS dla prof. Krzysztofa Mikulskiego

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS

Prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu

17 września 2019 roku, godz. 14.00
Aula im. Profesora Kazimierza Myślińskiego
Wydział Humanistyczny UMCS
(Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)


    Data dodania
    4 lipca 2019