Obraz - poznanie - społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej, IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy?

  • Organizator
    Wydział Filozofii i Socjologii, Zakład Filozofii Kultury, Zakład Socjologii Kultury i Wychowania
  • Miejsce
    Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Kazimierz Dolny Nad Wisłą, 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17

Szanowni Państwo,
 
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”.
 
Celem konferencji jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny a także określenie na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów a nie tylko słów i pojęć. Wydaje się, że ikonosfera wymaga wielowymiarowych analiz, sytuujących się w obrębie takich dyscyplin jak filozofia, socjologia, estetyka, teoria sztuki, kognitywistyka, a nawet teoria literatury i muzykologia, ponieważ nośnikiem obrazów może być także język literacki i rzeczywistość uporządkowanych w dziele sztuki dźwięków. Cywilizacja Zachodu – uważana za logocentryczną, dyskursywną i obrazoburczą – wytworzyła też malarstwo zdolne ukazać głębię na płaskiej powierzchni, wytworzyła literaturę piękną, w której język występuje jako medium zdolne przekazać obrazy o charakterze symbolicznym. Wydaje się, że te historyczne procesy domagają się dziś nowego rozumienia, nowej hermeneutyki, szczególnie że ikonosfera zdaje się odzyskiwać w naszej kulturze właściwe sobie miejsce. Pewne jest, iż badania takie powinny być prowadzone w wielu przenikających się płaszczyznach i na gruncie wielu dyscyplin, dążąc do przełamywania barier pomiędzy filozofią, socjologią, kognitywistyką, teorią sztuki, estetyką, teorią literatury, czy refleksją samych artystów. Ten – postulowany tu – interdyscyplinarny wysiłek warty jest podjęcia, gdyż może zaowocować nowymi teoriami, otwierającymi nowe horyzonty poznawcze.
 
Wszelkie potrzebne informacje wraz z listą proponowanych tematów dostępne są pod adresem: http://obrazy.umcs.pl/

PROGRAM KONFERENCJI: http://obrazy.umcs.pl/program-konferencji


 
Komitet Organizacyjny

    Data dodania
    27 lipca 2017