Konferencja „Kryzys wartości?”

  • Organizator
    Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS, kwartalnik „Kultura i Wartości”
  • Miejsce
    Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS oraz kwartalnik „Kultura i Wartości” (http://journals.umcs.pl/kw) zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Kryzys wartości?”, która odbędzie się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie w dniach 9-10 listopada 2017.

W ramach konferencji chcemy podjąć dyskusję nad współczesnymi przesunięciami i innymi przemianami w sferze wartości – których przejawy możemy obserwować w aktualnych wydarzeniach. Zarazem chcemy postawić i rozważyć ogólniejsze, teoretyczne pytanie o to, w jakim sensie można dziś w ogóle mówić o kryzysie wartości. Czy to one same znalazły się w kryzysie, czy też może tyko ich określona interpretacja?

    Data dodania
    15 września 2017