6th Avant Workshop

  • Organizator
    Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • Miejsce
    Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

W dniach 23-24 maja w Warszawie odbędzie się szósta edycja warsztatów pod patronatem projektu „Avant” zatytułowana „Between Computation and Coordination. Distributed perspectives on language, cognition and text-based artefacts”.

Obecna edycja warsztatu, organizowana przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, skupia się wokół pytania o możliwość i celowość budowania wspólnej ramy interpretacyjnej dla klasycznej kognitywistyki oraz jej najnowszych, „usytuowanych” i „ucieleśnionych” odmian w kontekście symbolicznej działalności człowieka. Odpowiedzi na to pytanie udzielać będą, między innymi, goście warsztatu: Stephen J. Cowley (University of Southern Denmark), Regina Fabry (Ruhr Univeristy), Davide Secchi (University of Southern Denmark) oraz Simone Pinna (Univeristy of Cagliari).

Więcej informacji na stronie: http://avant.edu.pl/en/workshop6

 

    Data dodania
    10 maja 2019