Zjazd Katedr ZZL 2021

Szanowni Państwo,

w roku 2021 przypada termin kolejnego Zjazdu Katedr, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Będzie to już jedenasty zjazd i zgodnie z tradycją poprzednich zjazdów, nasze spotkanie będzie służyć integracji środowiska naukowego i wymianie informacji o prowadzonych badaniach. Zjazd będzie również platformą do organizacji wspólnych, nowych przedsięwzięć naukowych. 

Od czasu  organizacji ostatniego Jubileuszowego X Zjazdu w 2019, z powodu pandemii Covid 19, istotnie zmieniła się otaczająca nas przestrzeń fizyczna i społeczna. Dlatego organizacja zjazdu będzie miała charakter hybrydowy, lub wirtualny, w zależności od rozwoju sytuacji.

Nowe warunki stawiają wyzwania i rodzą liczne pytania dla badaczy, dydaktyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkim i rynkiem pracy. Istnieje potrzeba podjęcia dyskusji na temat dokąd zmierza ZZL i co nowego przed nami. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jak i sposób zorganizowania umożliwią sformułowanie nowych wniosków i przyczynią się do rozwoju naszej subdyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem jej ewolucji w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

W związku z tym, w imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, mamy przyjemność zaprosić Państwa, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 27-28 września 2021 roku w Lublinie.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS

prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

    Data dodania
    31 sierpnia 2021