Szkolenie ogólne (I): System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym

 • Grupa docelowa
  pracownicy laboratoriów badawczych, studenci/doktoranci, inne osoby zainteresowane tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych
 • Organizator
  Laboratorium Analityczne UMCS
 • Miejsce
  Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, Lublin

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym

Program szkolenia:

 • Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących?
 • Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • Akredytacja a certyfikacja,
 • Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania?
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • Auditowanie systemów zarządzania,
 • Akredytacja – wady i zalety,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Termin szkolenia: 19 stycznia 2019 r. (sobota)


Czas trwania szkolenia: 8 godz. 
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja 
Miejsce szkolenia: Wydział Chemii UMCS w Lublinie 
Cena regularna: 307,50 zł brutto/osoba, student/doktorant: 209,10 zł brutto/osoba 
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, koszty organizacyjne

Zgłoszenia:

Mailowo na adres: radoslaw.keller@umcs.pl.

W przypadku większych grup i na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta. W takim przypadku cena szkolenia jest negocjowana z klientem indywidualnie.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:
Kierownik ds. Jakości – Radosław Keller 
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl  
tel. + 48 81 537 55 87 
pok. 110, Wydział Chemii UMCS