Szkolenie (I): Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium badawczym

 • Grupa docelowa
  pracownicy laboratoriów badawczych, studenci/doktoranci, inne osoby zainteresowane tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych
 • Organizator
  Laboratorium Analityczne UMCS
 • Miejsce
  Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, Lublin

Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania
wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
w laboratorium badawczym

Program szkolenia:

 • Czym jest audit wewnętrzny ?
 • Auditowanie Systemów Zarządzania:
  • Kryteria auditu
  • Programy auditów wewnętrznych,
  • Plan auditu
  • Elementy systemu zarządzania jakie mogą być poddane auditowi
  • Sposoby przeprowadzania auditów
  • Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  • Formułowanie pytań auditowych
  • Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  • Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditów wewnętrznych.
 • Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. 
Forma szkolenia: Krótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników
Miejsce szkolenia: Wydział Chemii UMCS w Lublinie 
Cena regularna: 344,40 zł brutto/osoba, student/doktorant: 246,00 zł brutto/osoba 
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, koszty organizacyjne

Termin szkolenia: 

20 stycznia 2019 r. (niedziela/8 godz.)

Zgłoszenia:

Mailowo na adres: radoslaw.keller@umcs.pl

W przypadku większych grup i na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta. W takim przypadku cena szkolenia jest negocjowana z klientem indywidualnie.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Kierownik ds. Jakości – Radosław Keller
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl  
tel. (81) 537-55-87 
pok. 110, Wydział Chemii UMCS

  Data dodania
  2 stycznia 2019