Wykłady - błyskawiczna powtórka przed maturą

W dniach 3 i 4 marca 2018 r. sobota/niedziela w godzinach 9.00-11.00 w ramach II Edycji "Biologiczne Last Minute" odbędą się weekendowe wykłady z biologii. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik
Telefon: 81-537-50-65, 537-50-99, 537-59-13

    Data dodania
    22 stycznia 2018