Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Weroniki Goraj

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (151B)  w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Weroniki Goraj – asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska w Instytucie Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Temat pracy: Wytwarzanie ektoiny przez metanotrofy wyizolowane z otoczenia pokładów soli w Wieliczce

Promotor: prof. dr hab.  Zofia Stępniewska – Katedra Biochemii i Chemii Środowiska; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Recenzenci:  prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska – Zakład Biogeochemii Środowiska   

                           Przyrodniczego;  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

                    

          dr hab. inż. Sławomir Ciesielski prof. UWM – Katedra Biotechnologii w Ochronie

          Środowiska; Wydział Nauk o Środowisku; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

          w Olsztynie

 

    Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS

ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-weronika-goraj,14621.htm

    Data dodania
    25 października 2018