Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Przemysława Sołka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 9.00
w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Przemysława Sołka – asystenta w Zakładzie Fizjologii i Rozrodu Zwierząt Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Temat pracy: Wykorzystanie komórkowego modelu do badań in vitro mechanizmów toksyczności leków przeciwdepresyjnych o różnym profilu działań niepożądanych

Promotor: Prof. dr hab. Marek Koziorowski - Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt

Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Sowa-Kućma

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Kordan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

dr hab. Jolanta Masiak - Uniwerstytet Medyczny w Lublinie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-przemyslaw-solek,15648.htm

 

 Dyrektor Instytutu

 Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka   

    Data dodania
    22 listopada 2019