Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Olhy Budnyk

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9.00
w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Olhy Budnyk – studentki studiów doktoranckich na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Tytuł rozprawy: Bank diaspor i jego rola w regeneracji łąk ramienicowych

Promotor: dr hab. Piotr Sugier - Zakład Ekologii

 Recenzenci: Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM

Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-olha-budnyk,15642.htm

  

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka                       

    Data dodania
    22 listopada 2019