Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Pięta

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Mateusza Pięta – asystenta w Zakładzie Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Kwas ursolowy i oleanolowy jako substancje ograniczające migrację komórek ludzkiego raka jelita grubego in vitro

Promotor: Dr hab. Roman Paduch prof. UMCS - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: Prof. dr  hab. Elżbieta Kostyra – Katedra Biochemii; Wydział Biologii i

                     Biotechnologii; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

                     Dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior prof. UM -  Zakład Chemii Analitycznej;  

                     Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-mateusz-piet,15643.htm

    Data dodania
    24 lipca 2019