Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Wójcika

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

                                      Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Marka Wójcika – studenta studiów doktoranckich z biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Zastosowanie ryzobiów do wspomagania wzrostu roślin bobowatych na glebach skażonych jonami metali ciężkich

Promotor: dr hab. Jerzy Wielbo prof. UMCS - Zakład Genetyki i Mikrobiologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: dr hab. Anna Gałązka prof. IUNG-PIB – Zakład Mikrobiologii Rolniczej; 

                     Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych; IUNG-PIB w Puławach

                     dr hab. inż. Krzysztof Pudełko -  Zakład Biologii Molekularnej; Katedra

                     Biochemii i Biotechnologii; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-marek-wojcik,14619.htm          

    Data dodania
    24 lipca 2019