Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Podbielskiej

  • Miejsce
    Sala 151 B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Magdaleny Podbielskiej – asystenta w Katedrze Chemii Analitycznej w Pozawydziałowym Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Temat pracy: Wpływ komercyjnego preparatu biologicznego na degradację wybranych fungicydów

 

Promotor:   dr hab. Ewa Szpyrka, prof. nadzw. - Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Promotor pomocniczy:  dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz - Laboratorium Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Adomas - Katedra Chemii Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie

 

prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian - Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

 

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem:

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Magdaleny Podbielskiej – asystenta w Katedrze Chemii Analitycznej w Pozawydziałowym Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Temat pracy: Wpływ komercyjnego preparatu biologicznego na degradację wybranych fungicydów

 

Promotor:   dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR - Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Promotor pomocniczy:  dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR - Laboratorium Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Adomas - Katedra Chemii Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie

 

prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian - Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

 

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-magdalena-podbielska,14627.htm

    Data dodania
    18 lutego 2020