Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kopycińskiej

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 10 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Magdaleny Kopycińskiej – studentki studiów doktoranckich
na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Rola egzopolisacharydu w adaptacji Rhizobium leguminosarum
bv.
trifolii do warunków stresowych wywołanych obecnością jonów cynku

 Promotor: prof. dr hab. Monika Janczarek Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS
w Lublinie

 

Recenzenci:  dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna – Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 dr hab. Karol Fijałkowski, prof. ZUT – Katedra Mikrobiologii
i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

 

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kopycińskiej możliwy jest jedynie online, w tym celu prosimy o zgłoszenie chęci udziału pod adresem inb@umcs.pl
do dnia 8 września br. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego
(tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    24 lipca 2020