Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Macieja Filipiuka

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału (151B)  w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Macieja Filipiuka – studenta studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Biologia okresu lęgowego bączka Ixobrychus minutus (L. 1766) na stawach rybnych Lubelszczyzny

Promotor: dr hab.  Janusz Kloskowski – Instytut Zoologii; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Recenzenci:  dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. UPH - Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

                                          prof. dr hab. Aleksander Winiecki - Zakład Biologii i Ekologii Ptaków; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS

ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału TUTAJ

    Data dodania
    20 grudnia 2018