Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Lidii Vertyporokh

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 9.00
w sali Rady Wydziału (151B)  w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Lidii Vertyporokh – studentki studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Interakcje gospodarz-patogen w przebiegu zakażenia barciaka większego (Galleria mellonella) grzybami Beauveria bassiana i Candida albicans

Promotor: dr hab.  Iwona Wojda prof. UMCS - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:  prof. dr hab. Barbara Płytycz Zakład Immunologii Ewolucyjnej; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                      prof. dr hab. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Warszawie                

 

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS

ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału TUTAJ

    Data dodania
    20 grudnia 2018