Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jędrzejewskiego

  • Miejsce
    Sala 151 B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 9.00
w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Krzysztofa Jędrzejewskiego – asystenta w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Biotransformacja β-pinenu przy użyciu psychrotroficznych grzybów nitkowatych w warunkach wybranych stresów abiotycznych

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Fiedurek - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Środowiskowej UMCS w Lublinie

 

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Ginalska - Katedra i Zakład Biochemii
i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński - Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii
i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-krzysztof-jedrzejewski,14632.htm

    Data dodania
    11 grudnia 2019