Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Lewtak

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Kingi Lewtak – asystenta w Katedrze Biologii Komórki UMCS w Lublinie

Temat pracy: Przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa aktywność ekstraktów otrzymanych z wybranych gatunków roślin

Promotor: dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS – Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci:   dr hab. Sebastian Gnat, prof. UP – Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG – Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, Uniwersytet Gdański

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Kingi Lewtak możliwy jest jedynie online. Jej przebieg będzie można śledzić za pomocą aplikacji Teams lub nowej przeglądarki Microsoft Edge. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

Link do transmisji (Microsoft Teams lub przeglądarka Chrome, Edge, Opera i pokrewne).

    Data dodania
    1 listopada 2021