Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kaławaj

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Katarzyny-Kaławaj – studentki studiów doktoranckich z biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Aktywność przeciwnowotworowa alfa-ketoglutaranu w modelu komórkowym ludzkiego kostniakomięsaka

Promotor: Dr hab. Barabara Zdzisińska prof. UMCS - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Promotor pomocniczy: Dr Adrianna Sławińska-Brych - Zakład Biologii Komórki; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk – Zakład Onkologii Doświadczalnej; Instytut

                     Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda;

                          PAN we Wrocławiu

                     Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski -  Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa

                     Żywności; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-katarzyna-kalawaj,15633.htm

    Data dodania
    24 lipca 2019