Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Buczek

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Katarzyny Buczek – studentki studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Aktywność związków porfirynowych wobec mikrosporydiów Nosema ceranae powodujących nosemozę pszczół miodnych

Promotor: dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

Recenzenci:   dr hab. inż. Adam Roman, prof. uczelni – Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO – Zakład Pszczelnictwa, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Buczek możliwy jest jedynie online za pomocą aplikacji Teams lub nowej przeglądarki Microsoft Edge. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

 

    Data dodania
    8 października 2021