Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Siemińskiej-Kuczer

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 11 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Anny Siemińskiej-Kuczer – studentki studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Humoralna odpowiedź odpornościowa gąsienic Galleria mellonella na zakażenie bakterią Pseudomonas aeruginosa

Promotor: Dr hab. Mariola Andrejko prof. UMCS - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Płytycz – Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej; Instytut 

                     Zoologii i Nauk Biomedycznych; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                     Prof. dr hab. Mieczysława Boguś -  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego;  

                     Polska Akademia Nauk w Warszawie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-anna-sieminska-kuczer,15632.htm

    Data dodania
    24 lipca 2019