Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adriana Zająca

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr. Adriana Zająca – asystenta w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Temozolomid oraz inhibitory szlaków zależnych od receptora TrkB w indukcji zaprogramowanej śmierci ludzkich komórek glejaka in vitro

 

Promotor: dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:   prof. dr hab. Dorota Dworakowska – Katedra Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

prof. dr hab. Radosław Rola – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (SPSK nr 4)

 

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Adriana Zająca możliwy jest jedynie online, w tym celu prosimy o zgłoszenie chęci udziału pod adresem inb@umcs.pl
do dnia 11 września br. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego
(tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    24 lipca 2020