Finał Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą”

8 czerwca 2017 roku w Instytucie Biologii i Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbędzie się finał VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu

  • Rozwijanie u uczniów zainteresowań biologicznych i zachęcenie do pogłębiania wiedzy przedmiotowej.
  • Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych.
  • Zapoznanie uczniów z wymaganiami maturalnymi z biologii.
  • Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
  • Doskonalenie umiejętności oceniania zadań typu maturalnego przez nauczycieli.
    Data dodania
    22 stycznia 2018