Drzwi Otwarte UMCS na Wydziale Biologii i Biotechnologii

9 marca 2018 r. odbędą się Drzwi Otwarte UMCS, czyli jedno z największych wydarzeń skierowanych do kandydatów na studia. Podczas akcji po raz kolejny damy licealistom szansę, aby zobaczyli, jak studiuje się na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS i dlaczego warto stać się częścią społeczności akademickiej naszego Wydziału. Będzie to także świetna okazja do tego, by uczniowie zapoznali się z praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów naszej Uczelni.

Podczas tego uniwersyteckiego święta uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych otrzymają również możliwość spotkania się ze studentami zaangażowanymi w działalność wielu ciekawych kół naukowych oraz organizacji studenckich.

 

Program TUTAJ

 

    Data dodania
    12 stycznia 2018