XXIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobraz a zdrowie i jakość życia”

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zapraszają do udziału w

XXIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym
„KRAJOBRAZ A ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA”

które odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Lublinie i Nałęczowie

O konferencji:

Związki między krajobrazem a zdrowiem i jakością życia są w ostatnim czasie coraz częściej akcentowane. Jednak już ponad 30 lat temu prof. K. H. Wojciechowski (1986) pisał, że walory estetyczne krajobrazu są bardzo istotnym składnikiem odczuwalnej w każdej chwili „jakości życia” oraz czynnikiem odgrywającym istotną rolę w procesie kształtowania wielu istotnych cech duchowych jednostki ludzkiej. Bogactwo pozytywnych doznań płynących z doświadczania krajobrazu wzbogaca psychikę człowieka, pozwala zapomnieć o troskach codzienności i może stanowić źródło relaksu, a to wzmacnia pasję poznawczą i twórczą oraz radość życia. Wszechobecna brzydota, chaos, zaśmiecenie i zdewastowanie otoczenia często skutkuje ubóstwem życia psychicznego, niejednokrotnie prowadzi do przemocy i agresji lub apatii. Wśród wartości krajobrazu kulturowego wyróżniana jest także wartość terapeutyczna, wynikająca z pozytywnego wpływu harmonijnego krajobrazu na psychikę człowieka. Krajobraz ułatwia regenerację fizyczną i duchową, wpływa na poprawę samopoczucia i redukuje poziom stresu. Zauważyć też należy, że w latach 80. XX w. dla krajów RWPG wypracowano standardy (definicje) dotyczące krajobrazów, ich ochrony i racjonalnego wykorzystania. Jest wśród nich „komfort krajobrazu” oznaczający miarę medyczno-biologicznej i socjalno-psychologicznej korzystności warunków życia ludzi w danym krajobrazie. Można go osiągnąć przez przestrzeganie norm jakości środowiska (w tym norm hałasu) oraz uwzględnianie opinii mieszkańców w zakresie związków emocjonalnych z otaczającą przestrzenią, poczucia swojskości i bezpieczeństwa. Pamiętać również należy, że satysfakcja z życia w harmonijnym krajobrazie może być istotnym czynnikiem kształtującym pozytywne relacje między ludźmi.

Celem XXIII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego, zaplanowanego w roku jubileuszowym 700-lecia miasta Lublina, jest dyskusja na temat relacji krajobraz – zdrowie – jakość życia. Przykładowe tematy poruszane na seminarium to:

 • Terapeutyczne właściwości krajobrazu. Wpływ multisensorycznego doświadczania krajobrazu na zdrowie
 • Krajobraz a jakość życia mieszkańców. Komfort krajobrazu. Krajobraz dźwiękowy a zdrowie (obszary ciche)
 • Terapia podróżami, pejzażoterapia, terenoterapia, zielona terapia, hortiterapia, sylwanoterapia
 • Kształtowanie komfortu krajobrazu w uzdrowiskach
 • Rola zieleni i wody w krajobrazie, ogrody sensoryczne, projektowanie krajobrazu dla osób niepełnosprawnych
 • Turystyka aktywna w krajobrazie, turystyka zdrowotna
 • Krajobraz i zdrowie w Ocenach Oddziaływania na Środowisko
 • Wycena ekonomiczna krajobrazu w kontekście jego oddziaływania na zdrowie i jakość życia

Szczegółowe informacje: www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Marian Harasimiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 • dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • ks. dr hab. Jacek Łapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • prof. dr hab. Jerzy Nawrocki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków
 • dr hab. Irena A. Pidek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. inż. Adam Senetra – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Ewa Skowronek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski – Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Sebastian Bernat – Przewodniczący
 • dr Wioletta Kałamucka – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • dr Marcin Kozieł – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • dr Małgorzata Stanicka – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • dr Marta Ziółek – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • mgr inż. arch. Anna Sawicka – Członek Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Paweł Czubla – Sekretariat
  Data dodania
  11 maja 2017