Wymiana bilateralna naukowców z Niemcami (nabór)

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec.

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (link) oraz w zaproszeniu do składania wniosków:


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54

    Data dodania
    10 kwietnia 2019