Szkolenie "W różnicach siła! – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki" (zgłoszenia do 5.05.)

 • Grupa docelowa
  Pracownicy administracyjni oraz naukowo-dydaktyczni, w tym osoby, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców
 • Organizator
  Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS
 • Miejsce
  Sala szkoleniowa Biura Rozwoju Kompetencji UMCS (ul. Sowińskiego 12/4, Lublin)

Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szkoleniu z zakresu wielokulturowości, prowadzonym przez kadrę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych, w tym osób, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców.

Szkolenia realizowane są w ramach Programu "Welcome to Poland", organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Opis szkolenia:

Szkolenie "W różnicach siła! – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki" - główne zagadnienia:

 • analiza psychologicznych źródeł różnic osobowości u poszczególnych osób,
 • geny czy wychowanie? wpływ środowiska i kultury na kształtowanie się poszczególnych elementów składających się na osobowość człowieka, jego postawę, etykę, moralność, wartości itp.,
 • analiza własnych typów osobowości,
 • analiza „idealnego typu” właściwego dla danego kręgu kulturowego, narodowości itp.,
 • korzyści dla współpracy i rozwoju jednostek wynikające z pracy w środowisku wielokulturowym.

Termin: 16-17 maja 2019 r., godz. 9:00-15:30 (szkolenie w wymiarze 16 godz.)

Miejsce: Sala szkoleniowa Biura Rozwoju Kompetencji UMCS (ul. Sowińskiego 12/4, Lublin)

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać do 5 maja 2019 r. na adres: magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl (imię i nazwisko, data kursu, nazwa wydziału/jednostki oraz dane kontaktowe).

Terminy pozostałych szkoleń:

  Data dodania
  15 kwietnia 2019