Spotkanie z prof. dr. Jaco Vangronsveldem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. dr Jaco Vangronsveldem, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Sali Audytoryjnej (0131B) Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Instytut Nauk Biologicznych UMCS
serdecznie zapraszają na spotkanie z 
prof. dr. Jaco Vangronsveldem,
wielokrotnie nagradzanym naukowcem oraz realizatorem grantów międzynarodowych.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 12 w Sali Audytoryjnej (0131B) 
Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Profesor Jaco Vangronsveld zatrudniony jest obecnie na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, jest również dyrektorem Instytutu Badawczego – Centrum Nauk Środowiskowych (Centre for Environmental Sciences) oraz liderem grupy badawczej Environmental Biology na Uniwersytecie w Hasselt, w Belgii.

Profesor jest autorem ponad 300 artykułów w renomowanych czasopismach z bazy JCR, 36 rozdziałów w książkach oraz wielu innych artykułów. Jego praca naukowa jest doceniana na całym świecie, o czym świadczy ogromna liczba cytowań jego prac [PM1] (około 17 000). Znajduje się wśród 1% najczęściej cytowanych naukowców na świecie (Highly Cited Researchers list 2018 wg bazy Web of Science from Clarivate Analytics).

Agenda spotkania:

  • prezentacja sylwetki Profesora Jaco Vangronsvelda oraz programu Research in Lublin,
  • przedstawienie Instytutu Badawczego – Centrum Nauk Środowiskowych: przykłady realizowanych projektów badawczych międzynarodowych,
  • moderowana dyskusja na temat doświadczenia Profesora w realizacji i koordynacji międzynarodowych projektów badawczych oraz sposobów na zwiększenie ilości oraz wskaźnika sukcesu składanych wniosków,
  • pytania od uczestników spotkania.

Zgłoszenia mailowe uczestnictwa w spotkaniu przyjmuje Centrum Współpracy Międzynarodowej do 19 stycznia 2020 roku na adres cwm@umcs.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207 (piętro XII)
tel. 81 537 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl

    Data dodania
    14 stycznia 2020