Konkurs POWER pn. „Projektowanie uniwersalne” (do 2.12.)

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie Uniwersalne”.

 

Konkurs dotyczy opracowania i wdrożenia zajęć obowiązkowych w programie studiów obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o opracowane w ramach regulaminu modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich.

Przykładowe obszary projektowania uniwersalnego:

 • architektura/budownictwo/architektura krajobrazu/gospodarka przestrzenna;
 • transport;
 • cyfryzacja;
 • design/komunikacja wizualna/architektura wnętrz;
 • inżynieria mechaniczna;
 • edukacja/rehabilitacja/terapia zajęciowa;
 • usługi (opieka zdrowotna, kultura i inne).

Odbiorcami wsparcia mogą być studenci kierunków technicznych, pedagogicznych, artystycznych, humanistycznych i społecznych (między innymi: architektury, architektury wnętrz, budownictwa, urbanistyki, informatyki, programowania, wzornictwa przemysłowego, inżynierii lądowej projektowania, wzornictwa, pedagogiki).

Nabór wniosków w NCBiR trwa do 2 grudnia 2019 r. (do godziny 14:00).

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków »

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl
tel. 81 537 54 61

  Data dodania
  22 października 2019