1 czerwca - dzień wolny od pracy dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi

Dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi wyznacza się w roku 2018 dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny, tj.za sobotę,6 stycznia – piątek, 1 czerwca.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 22 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 stycznia 2018