17 sierpnia - dzień wolny od pracy dla pracowników UMCS niebędących nauczycielami akademickimi

Dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi dzień 17 sierpnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy (za sobotę, 15 sierpnia), bez konieczności odpracowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    30 lipca 2020