Projekt Career Turn - bezpłatne wsparcie dla osób wchodzących na rynek pracy - zgłoszenia do 18 lipca

 • Grupa docelowa
  Studenci, Absolwenci
 • Organizator
  Fundacja Stella Virium
 • Miejsce
  Online

Career Turn - to projekt bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia realizowany przez Fundację STELLA VIRIUM.

W ramach Projektu Fundacja oferuje:

 • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
 • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;;
 • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego
 • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
 • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.
Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy
https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji - sektora BPO/SSC.

 

  Data dodania
  29 kwietnia 2021